Jo em quedo a casa

QUÈ ES POT FER A LA FASE 3? ACTIVITATS CULTURALS

Què es pot fer a la fase 3 pel que fa a les activitats culturals? Troba a continuació les principals preguntes freqüents. Informació extreta del departament d’Interior de Catalunya. Document actualitzat el 8 de juny.

Es troben en fase 2 les regions sanitàries:

  • Barcelona
  • Catalunya central
  • Girona
  • Lleida

Es troben en fase 3 les regions sanitàries:

  • Terres de l’Ebre
  • Alt Pirineu i Aran
  • Camp de Tarragona

LOCALS I ACTES CULTURALS 

Puc anar al cine, teatre, auditoris, circs de carpa o a un altre espectacle cultural?

Sí, aquestes activitats estan obertes al públic amb les condicions següents: limitant l’aforament al 50%, amb butaques preassignades i caldrà garantir la distància de seguretat de 2 metres a les cues d’entrades i sortides d’espectadors; a més, s’hauran d’establir sistemes de control d’aglomeracions quan hi hagi més de 50 persones. És obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones.

En el cas que s’habiliti un espai per fer cinema, teatre o altres espectacles culturals?

En els locals i establiments d’espectacles que no són ni cines, ni teatres, ni auditoris o similars, en espais tancats no es podrà superar el 50% de l’aforament autoritzat ni reunir més de 80 persones. CECAT – Centre de Co Centre de Coordinació Operativa de Catalunya 19/23 Quan els espectacles siguin a l’aire lliure, el públic haurà d’estar assegut, guardant la distància de seguretat, i no es podrà superar el 50% de l’aforament i com a màxim es podran reunir 800 persones. És obligatori l’ús de mascareta i mantenir una distància de 2 metres.

Els museus, sales d’exposició o monuments estan oberts? Hi puc anar?

Els museus, sales d’exposició, monuments altres equipaments culturals poden obrir amb limitacions del 50% de l’aforament de cadascuna de les seves sales i espais públics. Es podran fer visites obertes al públic de col·leccions i exposicions temporals així com activitats culturals o didàctiques. Per a les activitats culturals, educatives, conferències, tallers i concerts, es limitarà l’assistència al nombre de persones que permeti mantenir una distància de seguretat interpersonal de dos metres. S’ha d’informar els usuaris del límit de participants en la convocatòria de l’activitat. Així mateix, s’han de promoure activitats que no suposin proximitat física. S’ha de promoure l’habilitació de canals de participació no presencials. Les visites es poden fer en grups de fins a 20 persones. És obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones

Està permesa la realització d’activitats culturals a les biblioteques?

Si, sempre que no se superi el 50% de l’aforament autoritzat. En tot cas, s’haurà de mantenir una distància de seguretat interpersonal de dos metres entre els assistents. És obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones.

Es poden celebrar seminaris i congressos?

Sí, està permesa la realització de congressos, trobades, esdeveniments i seminaris dins l’àmbit de la recerca científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació. El nombre màxim d’assistents és de 80 i s’ha d’afavorir la participació no presencial. 

Estan permesos els congressos, trobades, reunions de negocis, conferències i esdeveniments?

Es permet la reobertura de pavellons de congressos, sales de conferències, sales polivalents i altres establiments o equipaments similars. L’activitat està obligada a complir les mesures de seguretat i higiene i ha garantir: – Distància de seguretat de dos metres

I a les instal·lacions esportives cobertes i centres esportius?

En les instal·lacions i centres esportius es podrà fer activitat esportiva en grups de fins a 20 persones, sense contacte físic, i sempre que no se superi el 50% de l’aforament màxim permès. No és necessari concertar cita prèvia. Es poden utilitzar els vestidors i les zones de dutxes. Cal garantir la neteja i desinfecció de les instal·lacions. És obligatori mantenir la distància de seguretat de 2 metres.

ACTIVITATS A L’AIRE LLIURE PER LA POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL 

Quines condicions han de complir les activitats a l’aire lliure per a la població infantil i juvenil?

Han de complir amb totes les recomanacions de prevenció i higiene, així com tenir disponible un procediment per al cas de possibles casos de COVID-19. Les activitats a l’aire lliure s’han de fer per a un nombre de participants del 50% de la capacitat màxima habitual per a aquella activitat. La xifra màxima entre participants i monitors no podrà ser superior a 200. Les activitats en espais tancats ha de limitar el seu nombre de participants a un terç de la capacitat màxima habitual. La xifra màxima entre participants i monitors no podrà ser superior a 80. Durant el transcurs de l’activitat els participants s’han d’organitzar en grups de màxim 10 persones inclòs el monitor.

MOVILITAT I MESURES DE PROTECCIÓ

Es pot sortir en cas de no trobar-se bé?

No es pot sortir si hi ha símptomes o la malaltia COVID-19 causada pel coronavirus o s’està en aïllament a casa. Preneu-vos tots la temperatura abans de sortir i no ho feu si algú de casa té 37ºC o més.

Em puc moure dins del meu municipi?

Sí, i per la resta de la unitat territorial. La mobilitat està limitada a les activitats autoritzades amb les mesures de seguretat previstes i amb l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones. 3. Puc entrar i sortir del meu municipi? Sí, dins de la mateixa unitat territorial. 4. Puc anar a un municipi fora de la meva unitat territorial? No, excepte per causes justificades o de força major, que inclouen els desplaçaments als centres de treball per motius laborals, professionals o empresarials, l’assistència sanitària, la cura o atenció de persones amb necessitats i el retorn al domicili.

Puc anar a la meva segona residència?

Sí, dins de la mateixa unitat territorial del domicili propi. 6. Puc anar a una segona residència fora de la meva unitat territorial, si la meva parella hi té la residència habitual? No, només pot anar-hi qui hi tingui la residència habitual.

Quines són les mesures d’autoprotecció que he de seguir al sortir al carrer?

Dels 6 anys en endavant, és obligatori l’ús de mascareta al carrer, als espais a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat que sigui d’ús públic o que sigui obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància d’un mínim de dos metres entre les persones. Aquesta obligació no s’aplica en el cas de persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui agreujar amb l’ús de la mascareta; persones en què l’ús de la mascareta sigui contraindicat per motius de salut degudament justificats o persones que presentin alteracions de conducta per la seva situació de discapacitat o dependència que facin inviable utilitzar-ne.

Hi ha un telèfon d’informació centralitzat?

012, per a informació. 061, per a simptomatologia 112, només per a emergències i en cap cas per a informació.