Uncategorized

Toc de queda – Com afecta a les activitats culturals?

S’estableix el toc de queda i confinament nocturn en el segon estat d’alarma a Catalunya a partir del 25 d’octubre amb restriccions de mobilitat a les nits.

Quines són les noves mesures i què podré i no podré fer? Com afecta el toc de queda a les activitats culturals? A continaució, tota la informació. 

El toc de queda s’estableix a Catalunya de 22 hrs a 6hrs del matí. 

Horaris toc de queda:

 • Fins a les 21hores: Serveis, comerç minorista i de restauració (serveis de recollida).
 • Fins a les 22hores: Activitats culturals, espectacles públics i servei de restauració a domicili. 

La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials. 

Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa), etc. 

Si heu de desplaçar-vos entre 22h i 6h per un motiu justificat descarregueu-vos l’app i porteu el certificat autoresponsable al mòbil http://confinapp.cat 

En quines situacions es pot sortir de casa durant el toc de queda? 

 • Assistència sanitària d’urgència i adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència a la farmàcia més propera, així com assistència veterinaria urgent.
 • Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat d’empresa. 
 • Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles públics. 
 • Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials. 
 • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables. 
 • Actuació urgent davant d’òrgans judicials. 
 • Retorn al lloc de rediència habitual en cas de viatge. 
 • Cura d’animals de companyia pelt temps imprescindible, amb desplaçament individual proper al domicili, de les 4 a les 6 hores.

Altres causes de força major o una altra situació de necessitat justificada. 

Altres mesures i restriccions a partir del 20 d’octubre 2020

Activitats culturals, d’espectacle públics i recreatives

 • Aforament màxim del 50%, amb seients preassignats i registre de dades de contacte. 
 • Suspesa l’obertura al públic dels parcs i fires d’atraccions, incloses les estructures no permanents desmuntables. 
 • Prohibida l’obertura d’establiments d’activitats lúdiques infantils privades en espais tancats. 
 • Tancament dels parcs i jardins públics i de les àrees de joc infantils a les 20.00h.
 • Tancament de salons de jocs, casinos i sales de bingo. 
 • Suspeses les festes majors.
 • Suspeses les activitats presencials en centres cívics i altres espais de caràcter comunitari (tallers, xerrades, cursos o altres de similars), llevat que es facin per mitjans telemàtics. Resten exclosos d’aquesta suspensió els programes i activitats d’invervenció socioeducativa, de lleure educatiu i d’educació en el lleure d’infants i adolescents; i els programes de suport juvenil, i altres activitats d’intervenció social i personals, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.  

Activitat esportiva

 • Instal.lacions i equipaments esportius lúdics amb control d’accés: obertura màxim al 50% de l’aforament. 
 • Competicions no professionals ajornades (excepte les oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals).
 • Tancats els espais esportius no supervisats. 

Hoteleria i restauració

 • Suspeses les activitats de restauració (incloses les àrees de servei de les autopistes i les carreteres), excepte l’entrega a domicili o la recollida a l’establiment amb cita prèvia. 
 • Exclosos els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics per a ús dels clients, els serveis de restauració en centres sanitaris i socials residencials i els menjadors escolars, de centres de treball, de formació i de caràcter social. 
 • Establiments hotelers i altres establiments turístics: aforament limitat al 50% en els espais comuns. 

Universitats 

 • La docència teòrica ha de ser en format vitual.

Centres de treball 

 • Prioritzar el treball a distància i reforçar el control dels espais comuns. 
 • Adoptar mesures organitzatives en les condiciones de treball i mesures de neteja i desinfecció. 
 • Suspesos els congressos i les convencions. 

Segueix tota la informació al Department d’Interior.

Comparteix aquesta informació amb amics i familiars.

Toc de queda -Confinament nocturn-estat dalarma catalunya

Toc de queda -Confinament nocturn

Toc de queda - estat d'alarma Catalunya

restriccions Estat d'alarma confinament

Riscòmetre Covid