Cultura popularFires i Festes de Catalunya

El Vendrell, capital del foc

El Vendrell esdevindrà Capital de la Cultura Catalana 2020 i, en aquest marc de promoció del Patrimoni, difusió de la Cultura Catalana i cohesió dels territoris, la Comissió de Foc del Vendrell presenta el següent espot per donar ressò a tot el teixit associatiu de les entitats de Foc de la Vila.


En total, El Vendrell compta amb nou colles de foc, dues de les quals tenen secció infantil i una és centenària, com el Ball de Diables. La Cercavila de Foc és una de les colles amb més importància a Catalunya. Tot plegat fa que el Vendrell es mereixi l’etiqueta de la Capital del Foc.

L’ espot promocional de la campanya ha buscat mostrar els ítems més  representatius que ens donen identitat, com són els valors, la intensitat del foc, els sons dels tabals, el sentiment de pertinença, i la passió. 

 

El Vendrell - Capital de la Cultura Catalana 2020